PROOFING

  • zarządzanie kolorem
  • sprawdzenie poprawności merytorycznej
  • tworzenie makiety opakowania