PROJEKTOWANIE

  • tworzenie siatki
  • prace nad projektem graficznym
  • określenie kolorystyki